12/01/2551


ขากรรไกรแคบแหลม
เป็นคนไม่มีชีวิตชีวา ไม่ชอบเคลื่อนไหว


ใบหน้าไม่เกลี้ยงเกลา
ทำงานทำการอย่างสุกเอาเผากิน ความรู้สึกเฉื่อยชา รับประทานจุ


กระดูกแก้มใหญ่ทั้งสองข้าง
ไม่เชื่อฟังคำพูดของผู้อื่น เป็นคนเหี้ยมโหด วัยชราจะโดดเดี่ยวไม่มีความคิดเห็น: