12/06/2551

ขากรรไกรบุ๋มตรงกลาง


ขากรรไกรบุ๋มตรงกลาง
เก่งในการพูดเสียดสี ความรักไม่มั่นคง


กระดูกแก้มด้านล่างใหญ่กว่า
เป็นคนดื้อรั้น มีแรงต่อต้าน และรู้จักป้องกันตนเองขากรรไกรมีเหลี่ยมมีมุม
แสดงว่ามีความแข็งแกร่งและเด็ดขาด มีความก้านหน้าอย่างรวดเร็ว มีสัมผัสที่หก
ใบหน้ายาว
เป็นคนสุภาพอ่อนโยน ความรู้สึกเฉียบไว ความคิดดี

ใบหน้าละเอียด
เป็นคนเถียงข้างๆ คูๆ ปากมาก มีพลังแห่งความตัดสินใจ ทัศนวิสัยกว้างไกล มีความรู้ใบหน้าเล็ก
ไม่ว่าการทำงาน หรือความประพฤติต่างมีความระมัดระวัง เป็นลักษณะของเลขา
ขากรรไกรล่างมีลายตรง 1 เส้น
เป็นทุกข์กับเรื่องที่อยู่อาศัยบ่อยๆ ลายตรงยิ่งมาก ความรำคาญใจก็ยิ่งมาก

บนขมับมีลายขวาง
จะต้องทุกข์กับเรื่องต่างเพศตลอดชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น: