12/06/2551


ตา 2 ข้าง ใกล้กันมาก
แสดงว่าความรู้สึกเฉียบไวมาก ไม่ทำอะไรนอกลู่นอกทาง โน้มเอียงไปทางเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุผลเลยแม้แต่น้อย นิสัยใจร้อน เศร้าหมองขณะพูดจา กระพริบตาไม่หยุด
เป็นคนระมัดระวังอย่างยิ่ง จิตใจทะเยอทะยานในความรุ่งเรืองหรูหรา

ตากลม
เป็นคนปากกับใจตรงกัน เป็นที่ชื่นชอบของผู้คน นิสัยร่าเริงแจ่มใส ความรู้สึกเฉียบไว สังคมกว้างแต่ไม่ลึกซึ้ง มีความขะมักเขม้น ซื่อตรง

ตายื่นออก
เป็นคนมีกำลังแห่งการสังเกต แต่ความจำเลอะเลือน ไม่ละเอียดรอบคอบ ร่าเริงแจ่มใส เป็นคนดี

หนังตาบนบวม
เป็นคนป่าเถื่อนเกะกะระราน มุทะลุดุดัน


ไม่มีความคิดเห็น: