12/06/2551

การวินิจฉัยมนุษย์จากตา


การวินิจฉัยมนุษย์จากตา
"ตา" สามารถแสดงให้เห็นถึงนิสัยและจิตใจของมนุษย์ คนโบราณกล่าวไว้ว่า "ตาคือหน้าต่างของหัวใจ" ที่จริง ตามิเพียงแต่คือหน้าต่างของหัวใจเท่านั้น ยังสามารถกล่าวได้ว่าคือหน้าต่างซึ่งเผยให้เห็นนิสัยและอารมณ์ของคนๆ หนึ่ง ในการทำนายลักษณะเรียก "ตา" ว่า อวัยวะควบคุมดูแล ตานอกจากสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ แล้ว ยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ภายในจิตใจ และสะท้อนให้เห็นชะตาชีวิตของคนๆ หนึ่ง ด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยเหตุนี้ ตาจึงคือจุดสำคัญจุดหนึ่งของการทำนายลักษณะในชีวิต ถ้าหากมีความรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว และการแสดงออกของตาอย่างเต็มเปี่ยม เชื่อว่าจะเกิดผลดีต่อชีวิตของพวกเราอย่างแน่นอน
นอกจากตาแล้ว การทำนายลักษณะของชาวตะวันออกยังสนใจ "หนังตา" อีกด้วย หนังตาคือส่วนหนึ่งของตา มันมีส่วนช่วยให้สามารถวินิจฉัยคนๆ หนึ่ง ว่ามีทรรศนะโดยตรง หรือมีสติปัญญาความสามารถทางด้านศิลปะหรือไม่ นำเอาความรู้เกี่ยวกับ "ตา" ปลูกฝังไว้ในสมองแล้วสังเกตฝ่ายตรงข้ามให้ละเอียด จะสามารถช่วยให้ชีวิตของคุณมีความผาสุก

ไม่มีความคิดเห็น: