4/21/2552

เมืองหลวงแต่ละรัฐยุคชุยชิว

แคว้นเกา(Cao 曹)
เมืองเต๋าชิว(Taoqiu 陶丘) ปัจจุบัน คือ ตำบลติ่งด๋าว เมืองเหอเซรอ มณฑลซานตง
ถูกทำลายโดยแคว้นซ่งแคว้นไค่(Cai 蔡)
เมืองช่างไค่(Shàngcài 上蔡)ปัจจุบัน คือ ตำบลช่างไค่ เมืองจูหม่าเตี่ยน มณฑลเหอหนาน
เมืองสวิ้นไค่(Xīncài 新蔡) ปัจจุบัน คือ ตำบลสวิ้นไค่ เมืองจูหม่าเตี่ยน มณฑลเหอหนาน
เมืองเสียไค่(Xiacai 下蔡) ปัจจุบัน คือ ตำบลเฟิ่งไต๋ เมืองห้วยหนาน มณฑลอันหุ้ย
เมืองก้าวไค่(Gaocai 高蔡) ปัจจุบัน คือ เมืองชางเตอ มณฑลหูหนาน
ถูกทำลายโดยแคว้นฉู่แคว้นเฉิน(Chen 陳)
เมืองเฉิน(Chen 陳) ปัจจุบัน คือ เมืองห้วยหนาน มณฑลอันหุ้ย
ถูกทำลายโดยแคว้นฉู่แคว้นฉู่ (Chu 楚)
เมืองตันหยาง(Danyang 丹陽) ปัจจุบัน คือ ตำบลซรีกุ้ย เมืองอวี้ชาง มณฑลหูเป่ย
เมืองอิง(Ying 郢) ปัจจุบัน คือ อำเภอชาชือ เมืองจิงโจว มณฑลหูเป่ย
เมืองหรั่ว(Ruo 鄀) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลซร่งเสวียง เมืองจิงเหมิน มณฑลหูเป่ย
เมืองอิงเฉิน(Yingchen 郢陳) ปัจจุบัน คือ ตำบลห้วยหยาง เมืองโจวกั๊วะ มณฑลเหอหนาน
เมืองจู้หยาง (Juyang 巨陽) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลไท่เหอ เมืองฟุหยาง มณฑลอันหุ้ย
เมืองโซ่วซุน (Shouchun 壽春) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลโซ่ว เมืองหลูอัน มณฑลอันหุ้ย
ถูกทำลายโดยฉินแคว้นจิ้น(Jin 晉)
เมืองถัง (Tang 唐) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลอี้เฉิง เมืองหลินเฟิ้น มณฑลซันสี
เมืองเอ้อ (E 鄂) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลเสวียงหนิง เมืองหลินเฟิ้น มณฑลซันสี
เมืองชู่โอ(Quwo 曲沃) ปัจจุบันอยู่ในเขตในเขตตำบลเวิ่นสวี เมืองอวุ้นเฉิง มณฑลซันสี
เมืองเจี้ยง(Jiang 絳) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลอี้เฉิง เมืองหลินเฟิ้น มณฑลซันสี
เมืองสวินเตียน(Xintian 新田) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลหัวหม่า เมืองหลินเฟิ้น มณฑลซันสี
เมืองตันหลิว(Tunliu 屯留) ปัจจุบัน คือ ตำบลตันหลิว เมืองชางจรือ มณฑลซันสี
เมืองต้วนสือ(Duanshi 端氏)ปัจจุบันอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของตำบลฉินชุย

เมืองจินเฉิง มณฑลซันสี
ถูกแบ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนโดยตระกูลขุนนาง เป็นแคว้นจ้าว หาน และ เว่ย
แคว้นจ้าว
เมืองจ้าว(Zhao 趙) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลหัวเสวียน เมืองหลินเฟิ้น มณฑลซันสี
เมืองจินหยาง(Jinyang 晉陽) ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองไท่หยวน มณฑลซันสี
เมืองจงโหมว(Zhongmou中牟) ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองเฮอปี่ มณฑลเหอหนาน
เมืองหานตาน(Handan 邯鄲) ปัจจุบัน คือ เมืองหานตาน มณฑลเหอเป่ย
ถูกทำลายโดยแคว้นฉิน
แคว้นเว่ย (Wei 魏)
เมืองเว่ย (Wei 魏) ปัจจุบัน คือ ตำบลรุ่ยเฉิง เมืองอวุ้นเฉิง มณฑลซันสี
เมืองอันอี (Anyi 安邑) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลเซียะ เมืองอวุ้นเฉิง มณฑลซันสี
เมืองต้าเหลียง ปัจจุบัน คือ เมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนาน
ถูกทำลายโดยแคว้นฉิน
แคว้นหาน(Hann 韓)
เมืองหาน (Hann 韓) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลเหอจิ้น เมืองอวุ้นเฉิง มณฑลซันสี
เมืองพิงหยาง (Pingyang 平陽) ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองหลินเฟิ้น มณฑลซันสี
เมืองอี้หยาง (Yiyang 宜陽) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลหานเฉิง เมืองเฮอปี่ มณฑลเหอหนาน
เมืองหยางไจว (Yangzhai 陽翟) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลอวี้โจว เมืองสวีชาง มณฑลเหอหนาน
เมืองหนานเจิ้ง (Nanzheng 南鄭) ปัจจุบัน คือตำบลสวิ้นเจริง เมืองเจริ้งโจว มณฑลเหอหนาน
ถูกทำลายโดยแคว้นฉินแคว้นหลู่ (Lu 魯)
ตั้งเมืองหลวงที่ เมืองเอี้ยน หนึ่งในเมืองหลวงของราชวงค์ซาง แต่เปลี่ยนชื่อเป็น

เมืองสูฟู่(Qūfù 曲阜) ปัจจุบัน คือ ตำบลสูฟู่ เมืองจี้หนิง มณฑลซานตง
** เมืองนี้คือบ้านเกิดของขงจื้อ **
ถูกทำลายโดยแคว้นฉู่แคว้นฉี(Qi 齊)
เมืองหลินจรือ(Linzi 臨湽)ปัจจุบัน คือ อำเภอหลินจรือ เมืองจื่อปั๋ว มณฑลซานตง
ถูกทำลายโดยแคว้นฉินแคว้นฉิน (Qín 秦)
เมืองสวีซวนซิว (Xiquanqiu 西犬丘) ปัจจุบันอยู่เขตเมืองเทียนซุ่ย มณฑลกานซู
เมืองพิงหยาง (Pingyang 平陽) ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองเป๋าจี้ มณฑลส่านซี
เมืองหยง(หยงตู) (Yong 雍) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลเฟิงเสวียง เมืองเปาจี้ มณฑลส่านซี
เมืองจิ้งหยาง (Jingyang 涇陽) ปัจจุบัน คือ ตำบลจิ้งหยาง เมืองเสียนหยาง มณฑลส่านซี
เมืองลี้หยาง (Liyang 櫟陽) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลเกาลิ่ง เมืองซีอาน มณฑลส่านซี
เมืองเีสียนหยาง (Xianyang 咸陽) ปัจจุบัน คือ เมืองเสียนหยาง มณฑลส่านซี
ก่อตั้งราชวงค์ฉินแคว้นสี(Qi or Qy 杞)
เมืองสี (Qi 杞) ปัจจุบัน คือ ตำบลสี เมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนาน
ถูกทำลายโดยแคว้นฉู่แคว้นซ่ง (Song 宋)
เมืองฉางชิว (Shangqiu 商丘) ปัจจุบัน คือ เมืองฉางชิว มณฑลเหอหนาน
ถูกทำลายโดยฉีดินแดนปาสู (Ba 巴,and Shu 蜀)
เมืองปา (Ba 巴) ปัจจุบัน คือ เขตปกครองพิเศษเมืองชงชิ่้ง
เมืองเม็งกั๊วะ(Mengkuo 夢廓) ปัจจุบัน คือ เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน
ถูกยึดโดยแคว้นฉินแคว้นเอ่ (Wei or Wey 衛)
เมืองเออหวาง (Yewang 野王) ปัจจุบัน คือ ตำบลฉินหยวน เมืองเปาติ้ง มณฑลเหอเป่ย
ถูกทำลายโดยแคว้นฉินแคว้นอู๋ (Wu 吳)
เมืองฟ่านลี่ (Fanli 蕃離) ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองสูโจว มณฑลเจียงสู
เมืองกานซุ่ย (Gansui 干隧) ปัจจุบัน คือ เมืองสูโจว มณฑลเจียงสู
ถูกทำลายโดยแคว้นเยว่แคว้นเอี้ยน (Yan 燕)
เมืองจี้ (Ji 薊) ปัจจุบัน คือ นครปักกิ่ง
เมืองหลินอี (Linyi 臨易) ปัจจุบัน คือ ตำบลเสวียง เมืองเปาติ้ง มณฑลเหอเป่ย
ถูกทำลายโดยแคว้นฉินแคว้นเย่ว์ (Yue 越) - เป็นแคว้นของชาวเย่ว์
เมืองกุ้ยจี้ (Guiji 會稽) ปัจจุบัน คือ เมืองเส้าสวิง มณฑลเจร้อเจียง
เมืองลางเย่ (Langye 琅邪) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลเจียวหนาน เมืองฉิงด้าว มณฑลซานตง
เมืองอู๋ (Wu 吳) ปัจจุบัน คือ เมืองสูโจว มณฑลเจียงสู
ถูกยึดโดยแคว้นฉู่ และแคว้นฉีแคว้นเจิ้ง (Zheng 鄭)
เมืองสวินเจิ้ง (Xinzheng 新鄭) ปัจจุบัน คือ ตำบลสวินเจิ้ง เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน
ถูกทำลายโดยแคว้นหานแคว้นจงชาน (Zhongshan 中山) ของชนเผ่าซงหนู(บรรพบุรุษเซียงหนู)
เมืองกู (Gu 顧) ปัจจุบัน คือ ตำบลติงโจว เมืองเปาติ้ง มณฑลเหอเป่ย
เมืองหลิงโช่ว (Lingshou 靈壽) ปัจจุบัน คือ ตำบลหลิงโช่ว เมืองสือเจี้ยซร้วง
ถูกทำลายโดยแคว้นจ้าว
สีเขียว = แคว้นที่อยู่ในยุคชุนชิวสีน้ำเงิน = แคว้นที่อยู่ในยุคชุนชิวถึงยุคจ้านกว๋อ (ยกเว้น หาน, เว่ย, จ้าว ที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับยุคจ้านกว๋อ)สีแดง = หมายเหตุ

ไม่มีความคิดเห็น: