12/06/2551ตา 2 ข้าง ห่างกันมาก
เป็นคนมีเหตุมีผล สุภาพอ่อนโยน ทัศนวิสัยกว้างไกล แต่ไม่ละเอียดรอบคอบลูกตาขาวอยู่ข้างบน
เป็นคนโหดเหี้ยม อับโชค ชอบสืบค้น การขุดค้นหาข้อบกพร่องของผู้อื่นคือความสุขของเขา
หนังตาด้านล่างบวม
แสดงว่ามีความชำนาญในการโต้เถียง เป็นโรคเกี่ยวกับไต


ตานกหงส์
เป็นคนเงียบเฉย ตามแต่อารมณ์ มีความขยันหมั่นเพียรเพื่อหวังความก้าวหน้า คำพูดกับการกระทำไม่เหมือนกัน ไม่ยอมก้มหัวให้ใคร ใจกล้า ได้เลื่อนตำแหน่งเร็วมากปลายร่องหนังตาห้อยลง
แสดงว่าเป็นคนมีความระมัดระวัง คล้อยตาม สุภาพ อ่อนโยน ถูกผู้อื่นบังคับบัญชาได้ง่าย การเคลื่อนไหวเชื่องช้า จิตใจดีงามแต่ท้อถอยหมดกำลังใจ
ขณะพูดจาดวงตาชูขึ้น
เป็นคนมีจิตใจใฝ่สูง สนใจความคิดเห็นของผู้อื่น เล่ห์เหลี่ยมจัด รู้จักป้องกันตนเอง
ตาข้างขวาใหญ่กว่าตาข้างซ้าย
เป็นคนปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างดียิ่ง เป็นที่ชื่นชอบของผู้คน
ตาข้างขวาใหญ่กว่าตาข้างซ้าย
เป็นคนปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างดียิ่ง เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนลูกตาขาวอยู่ข้างล่าง
เป็นคนหลอกลวง มีคดีชู้สาว ขี้ระแวงสงสัย และอิจฉาริษยา ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความอ่อนโยน ยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเอง ชอบแย่งชิงทรัพย์สมบัติของผู้อื่น หากเป็นสตรีก็มีความสามารถในการควบคุมผู้ชายตาเล็ก
มีกำลังแห่งการสังเกต รู้จักป้องกันภัย เหมาะที่จะเป็นเสนาธิการไม่มีความคิดเห็น: