5/08/2552

สุยเหวินตี้ หยางเจียน 隋文帝 扬坚 (Sui wen di Yang jian : ค.ศ. 541 – 604)

ปฐมฮ่องเต้ราชวงศ์สุย บิดานาม หยางจง เป็นหนึ่งใน 12 ขุนพลใหญ่แห่งราชวงศ์ซีเว่ย (เว่ยตะวันตก ค.ศ. 535 - 556)

สมัยราชวงศ์เป่ยโจว (ราชวงศ์โจวเหนือ ค.ศ. 557 – 581) มีตำแหน่งขุนนางเป็นถึงจอมพล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกงแห่งแคว้นสุย (ประมาณดยุคออฟสุย Duke of Sui)

เมื่อหยางเจียนอายุ 15 เนื่องจากความดีความชอบของบิดา ทำให้เขาได้ดำรงตำแน่งขุนนางระดับค่อนข้างสูงทางด้านการทหาร

รัชกาลโจวอู่ตี้ (ค.ศ. 561 – 578) หยางเจียนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นขุนพลใหญ่ สืบทอดตำแหน่งกงแห่งแคว้นสุยต่อจากบิดา ธิดาคนโตของเขาได้เป็นพระสนมขององค์รัชทายาท

รัชกาลโจวเซวียนตี้ (ค.ศ. 579) ด้วยฐานะพระบิดาของฮองเฮา ทำให้หยางเจียนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด

โจวเซวียนตี้สวรรคตในปีค.ศ. 579 นั้นเอง องค์รัชทายาทผู้เป็นโอรสขึ้นครองราชย์นามจิ้งตี้ เวลานั้นมีอายุเพียง 8 ขวบ

ปีที่ 2 ศักราชต้าเซี่ยงของพระเจ้าจิ้งตี้ (ค.ศ. 580) หยางเจียนตั้งตัวเองเป็นอัครมหาเสนาบดีฝ่ายซ้าย และควบคุมกองทัพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งหมด รวบอำนาจไว้ในมือแต่เพียงผู้เดียว

หลังจากที่หยางเจียนเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน เพื่อเป็นการป้องกันบรรดาพระอนุชาของโจวอู่ตี้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปกินเมืองต่าง ๆก่อการกบฏ หยางเจียนจึงออกคำสั่งเรียกตัวอ๋องแห่งแคว้นเจ้า เฉิน เยว่ ไต้ เถิง ทั้งห้าพระองค์กลับเข้าสู่นครหลวงฉางอาน เว่ยฉือจ่ง ผู้ว่า ฯ เซียงโจว (ปัจจุบันอยู่ในมณฑลเหอหนาน) ซือหม่าเซียวน่าน ผู้ว่าฯอิ่งโจว (ปัจจุบันอยู่ในมณฑลเหอเป่ย) และหวางเชียน ผู้ว่าฯอี้โจว (ปัจจุบันอยู่ในมณฑลเสฉวน) ทยอยกันยกทัพก่อการกบฏ หยางเจียนได้ปราบกบฏเหล่านี้ลงได้หมดแล้วสั่งประหารบรรดาอ๋องทั้งหลายเหล่านี้

ปีที่ 1 ศักราชต้าติ้ง รัชกาลพระเจ้าจิ้งตี้ (ค.ศ. 581) เดือน 2 หยางเจียนขึ้นเป็นฮ่องเต้แทนที่ราชวงศ์เป่ยโจว ตั้งชื่อประเทศว่า “สุย” ตั้งชื่อปีศักราชว่า “คายเหยวียน” ทรงพระนามว่า “สุยเหวินตี้” เมืองหลวงยังคงเป็นฉางอานเช่นเดิม นับแต่นั้นมา ยุคราชวงศ์ตอนเหนือได้สิ้นสุดลง

ปีที่ 2 ศักราชคายหวง (ค.ศ. 582) สุยเหวินตี้ได้สร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงฉางอานเดิม ตั้งชื่อว่าเมือง “ต้าซิงเฉิง”

ปีที่ 9 ศักราชคายหวง (ค.ศ. 589) กองทัพสุยจู่โจมแคว้นเฉินจนล่มสลาย และได้ปิดฉากยุคราชวงศ์ใต้ลง

ไม่มีความคิดเห็น: