5/02/2552

เมืองหลวงในยุค 16 อาณาจักรชนเผ่านอกด่าน

เนื่องจากรายชื่อมีจำนวนมาก และเกินไปกว่าที่จะเอามาลงไว้ในหน้าเดียว ดังนั้น ขออนุญาต ตั้งกระทู้ใหม่ขอรับยุค 16 อาณาจักรของชนแผ่านอกด่านแคว้นในที่มีพื้นที่ส่วนเขตมณฑลซันซี เหอเป่ย
แคว้นจ้าวยุคก่อน(เฉียนจ้าว)

เผ่าเซียงหนู
เมืองสั่วกั่วเฉิง(Zuoguocheng 左國城) ปัจจุบัน คือ เมืองลือชือ เมืองเล่อเหลียง มณฑลซันซี
เมืองพูสือ(Puzi 蒲子) ปัจจุบัน คือ ตำบลซี เมืองหลินเฟิ้น มณฑลซันซี
เมืองพิงหยาง(Pingyang 平陽) ปัจจุบัน คือ เมืองหลินเฟิ้น มณฑลซันซี
เมืองฉางอาน(Chang'an 長安) ปัจจุบัน คือ เมืองซีอาน มณฑลส่านซี
ถูกโคนล้มโดยแคว้นจ้าวยุคหลัง(โฮ่วจ้าว)
แคว้นจ้าวยุคหลัง(โฮ่วจ้าว) เผ่าเจีย(เผ่าซงหนูสายหนึ่ง คล้ายๆ กับพวกเซียงหนู)
เมืองเซียงกัว(Xiangguo 襄國) ปัจจุบัน คือ เมืองซิงไต้ มณฑลเหอเป่ย
เมืองเย่(Ye 鄴) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลอันพิง เมืองเหิงชุย มณฑลเหอเป่ย
ถูกโค่นล้มโดยแคว้นเอี้ยนยุคก่อน(เฉียนเอี้ยน)
แคว้นเอี้ยนยุคก่อน(เฉียนเอี้ยน) เผ่าเซียนปี้
เมืองเย่(Ye 鄴) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลอันพิง เมืองเหิงชุย มณฑลเหอเป่ย
เมืองหลงเฉิง(Longcheng 龍城) ปัจจุบัน คือ เมืองฉาวหยาง มณฑลเหลียวหนิง
ถูกโคนล้มโดยแคว้นฉินยุคก่อน(เฉียนฉิน)
แคว้นซีเอี้ยนเผ่าเซียนปี้
เมืองพิงหยาง(Pingyang 平陽) ปัจจุบัน คือ เมืองหลินเฟิ้น มณฑลซันซี
เมืองฉางอาน(Chang'an 長安) ปัจจุบัน คือ เมืองซีอาน มณฑลส่านซี
ถูกโค่นล้มโดยแคว้นเอี้ยนยุคหลัง(โฮ่วเอี้ยน)
แคว้นเอี้ยนยุคหลัง(โฮ่วเอี้ยน) เผ่าเซียนปี้
เมืองพิงหยาง(Pingyang 平陽) ปัจจุบัน คือ เมืองหลินเฟิ้น มณฑลซันซี
เมืองฉางอาน(Chang'an 長安) ปัจจุบัน คือ เมืองซีอาน มณฑลส่านซี
เมืองเหวินซี(Wenxi 聞喜) ปัจจุบัน คือ ตำบลเหวินซี เมืองยุนเฉิง มณฑลซันซี
เมืองชางสือ(Changzi 長子) ปัจจุบัน คือ เมืองชางซือ มณฑลซันซี
ถูกโค่นล้มโดยแคว้นเป่ยเอี้ิยน
แคว้นหนานเอี้ยน เผ่าเสียนเป่ย
เมืองกวงกู(Guanggu 廣固) ปัจจุบันอยู่ในตำบลอี้ตู เมืองอี้ชาง มณฑลเหอเป่ย
ถูกโค่นล้มโดยราชวงศ์จิ้นตะวันออก
แคว้นเป่ยเอี้ยน ชาวฮั่น
เมืองหลงเฉิง(Longcheng 龍城) ปัจจุบัน คือ เมืองฉาวหยาง มณฑลเหลียวหนิง
ถูกโค่นล้มโดยราชวงศ์เว่ยเหนือ(หนึ่งในอาณาจักรสมัยราชวงศ์เหนือใต้)แคว้นในมณฑลส่านซี
แคว้นไต้ เผ่าเสียนเป่ย
เมืองเจิ้งเล่อ(Shengle 盛樂) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลเฮอหลิงเก้อเอ้อ เมืองหูเฮ้อเฮาเต้อ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน
ถูกโค่นล้มโดยแคว้นฉินยุคต้น(เฉียนฉิืน)
แคว้นฉินยุคต้น(เฉียนฉิน) เผ่าตี
เมืองฉางอาน(Chang'an 長安) ปัจจุบัน คือ เมืองซีอาน มณฑลส่านซี
ถูกโค่นล้มโดยแคว้นฉินยุคหลัง(โฮ่วฉิน)
แคว้นฉินยุคหลัง(โฮ่วฉิน) ชาวตังกุส เผ่าเฉียง
เมืองเป่ยตี้(Beidi 北地) อยู่ในเขตตำบลเหยาโจว เมืองตงฉวน มณฑลส่านซี
เมืองฉางอาน(Chang'an 長安) ปัจจุบัน คือ เมืองซีอาน มณฑลส่านซี
ถูกโค่นล้มโดยราชวงศ์จิ้นตะวันออก
แคว้นซีฉิน เผ่าเซียนปี้
เมืองหยวนฉวน(Yuanchuan 苑川) ปัจจุบัน คือ ตำบลหยูจง เมืองล่านโจว มณฑลกานสู
เมืองจินเฉิง(Jincheng 金城) ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองล่านโจว มณฑลกานสู
เมืองเปาหาน(Baohan 枹罕) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลหลินเซีย เขตปกครองตนเองชนชาติหุึย-หลินเซีย
ถูกโค่นล้มโดยแคว้นเซี่ย
แคว้นเซี่ย เผ่าเซียงหนู
เมืองตงว่าน(Tongwan 統萬) ปัจจุบันอยู่ในเขตอูซิน(Uxin Banner) เมืองเอ๋อเอ้อตูโอ้สือ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน
เมืองฉางอาน(Chang'an 長安) ปัจจุบัน คือ เมืองซีอาน มณฑลส่านซี
ถูกโค่นล้มโดยแคว้นเป่ยเหลียงแคว้นในมณฑลกานสู
แคว้นเหลียงยุคก่อน(เฉียนเหลียง) ชาวฮั่น
เมืองกู่สาง(Guzang 姑臧) ปัจจุบัน คือ เมืองอู๋เว่ย มณฑลกานสู
ถูกโค่นล้มโดยแคว้นฉินยุคก่อน(เฉียนฉิน)
แคว้นเหลียงยุคหลัง(โฮ่วเหลีัยง) เผ่าตี
เมืองกู่สาง (Guzang 姑臧) ปัจจุบัน คือ เมืองอู๋เว่ย มณฑลกานสู
ถูกโค่นล้มโดยแคว้นฉินยุคหลัง(โฮ่วฉิน)
แคว้นโฉวฉี เผ่าตี
เมืองหวีหยาง(Lüeyang 略陽) ปัจจุบัน คือ เมืองหวีหยาง มณฑลส่านซี
ถูกอำนาจโดยแคว้นฉินยุคก่อน(เฉียนฉิน)
หยางติง(Yang Ding 楊定)ตั้งแคว้นโฉวฉินยุคหลัง
เมืองอู๋ตู(Wudu 武都) ปัจจุบัน คือ ตำบลอู๋ตู เมืองหลงหนาน มณฑลกานสู
ถูกโค่นล้มโดยราชวงศ์เว่ยเหนือ
แคว้นหนานเหลียง เผ่าเซียนปี้
เมืองเหลียนชวนเปา(Lianchuanbao 廉川堡) ปัจจุบัน คือ ตำบลเลอตู เมืองไห่ตง มณฑลซิงไห่
เมืองฉีปิง(Xiping 西平) ปัจจุบัน คือ เมืองฉีหนิง มณฑลซิงไห่
ถูกโค่นล้มโดยแคว้นซีฉิน
แคว้นซีเหลียง ชาวฮั่น
เมืองตุนฮวง(Dunhuang 敦煌) ปัจจุบัน คือ อำเภอตุนฮวง เมืองจิวฉวน มณฑลกานสู
เมืองจิวฉวน(Jiuquan 酒泉) ปัจจุบัน คือ เมืองจิวฉวน มณฑลกานสู
โค่นล้มโดยราชวงศ์เป่ยเหลียง
แคว้นเป่ยเหลียง เผ่าเซียงหนู
เมืองกู่สาง(Guzang 姑臧) ปัจจุบัน คือ เมืองอู๋เว่ย มณฑลกานสู
เมืองจางเย่(Zhangye 張掖) ปัจจุบัน คือ เมืองจางเย่ มณฑลกานสู
ถูกล้มล้างโดยราชวงศ์เว่ยเหนือแคว้นในมณฑลเสฉวน
แคว้นเฉิงฮั่น เผ่ากง(Cong 賨)(เผ่าตีสายหนึ่ง)
เมืองเฉิงตู (Chengdu 成都) ปัจจุบัน คือ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน
ถูกราชวงศ์จิ้นตะวันออกยึด
หมายเหตุ- เซียนปี้ เป็นสายวัฒนธรรมเดียวกับชนเผ่าเสียนเป่ย ขอรับcredit:- รวบรวมข้อมูลโดย เล่งหูชง(เก้ากระบี่เดียวดาย)- รวบรวมข้อมูลจากเว็บ http://www.chinaknowledge.de/- ตัวช่วย http://en.wikipedia.org/

ไม่มีความคิดเห็น: