1/30/2552

1. ห้ามหาราชันย์แต่ละพระองค์ มีความสามารถทางด้านใดบ้าง (2.5 คะแนน)


1.1.พระเจ้าหวงตี้........................................................................................................................................1.2.พระเจ้าจวนซวี่......................................................................................................................................1.3.พระเจ้าตี้คู่.............................................................................................................................................1.4.พระเจ้าเหยา..........................................................................................................................................1.5.พระเจ้าซุ่น............................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น: