11/25/2551

การวินิจฉัยมนุษย์จากใบหน้า แก้ม และขากรรไกร


ใบหน้าใหญ่
สังคมเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ลักษณะของนักการเมือง ถูกสภาพแวดล้อมยั่วยุได้ง่าย ทำงานทำการมักมีอุปสรรคใบหน้าสี่เหลี่ยม
เป็นคนเงียบขรึม พูดน้อย ยึดมั่นในความคิดเห็นของตัวเอง


ขากรรไกรกว้างกลม
สมหวังทางด้านความรัก เอาใจใส่ครอบครัว จิตใจมั่นคง เป็นคนใจดีขากรรไกรกว้าง
เป็นคนจิตใจกว้างขวาง มีเมตตาธรรม ได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่น เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่

กระดูกโหนกแก้มสูง
มีความเคารพตนเองเป็นอย่างยิ่ง ยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเอง จิตใจกล้าหาญ การงานมีทั้งสำเร็จ และล้มเหลวสลับกัน


ใบหน้ากลม
เป็นคนชอบใช้ความรุนแรง ร่างกายแข็งแรง มีทรัพย์มากมาย


ใบหน้าสามเหลื่ยม
เป็นคนสมองดี นิสัยปลิ้นปล้อน


ไม่มีความคิดเห็น: